Όροι και προϋποθέσεις

  1. Ο χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται, και να μας ενημερώνει για τυχόν αλλαγές σε αυτά.

  2.  Οι διαχειριστές του TechLeaders κατέχουν το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόψει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία της ιστοσελίδας χωρίς καμία προειδοποίηση.

  3. Σε περίπτωση που η λειτουργία της ιστοσελίδας καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη για οποιοδήποτε λόγο (επίθεση από hackers, ιούς ή επιβλαβές λογισμικό, αμέλεια κ.ο.κ.) δε φέρουμε καμία ευθύνη.

  4. Το περιεχόμενο, τα προϊόντα, οι πληροφορίες και οι εικόνες τους, δημοσιεύονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε χρήστη/αγγελιοδότη. Το Tech Leaders αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον την συλλογή, γραμματική-συντακτική επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα της.

  5. Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αγορά μέσω της σελίδας, με δική του και μόνο πρωτοβουλίας, αναλαμβάνει ταυτόχρονα και την ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών. Το TechLeaders δεν είναι υπεύθυνο σε καμία περίπτωση για τυχόν ψευδής και παραπλανητικές αγγελίες που δημοσιεύτηκαν από χρήστες.

  6. Ο χρήστης/αγγελιοδότης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στην Ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμμιά περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες απο οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.

  7. Κατά συνέπεια ο χρήστης/αγγελιοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί η Εταιρία από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.

  8. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay - out) του site, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ιστοσελίδα. Επιτρέπεται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση.

  9. Απαγορεύεται λοιπόν οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την απαραίτητη γραπτή άδεια της ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

  10. Το TechLeaders κατέχει το δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο site.

  11. Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της ιστοσελίδας να πραγματοποιήσει αλλαγές στους τίτλους ή στις εικόνες των περιεχομένων του, να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του site καθώς και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του, οποτεδήποτε αυτή (η ιστοσελίδα) κρίνει ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους.

  12. Απαγορεύονται αυστηρά οι παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων (στο κείμενο ή στις εικόνες των αγγελιών), για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει το Tech Leaders.

  13. Οι τίτλοι των αγγελιών θα πρέπει να περιέχουν το όνομα του προϊόντος και όχι κάποια γενική παραπλανητική περιγραφή όπως «ευκαρία» ή την τιμή του προϊόντος.

  14. Η περιγραφές των προϊόντων θα πρέπει να είναι κόσμιες, ευκολονόητες και σχετικές με αυτό.

  15. Απαγορεύεται η δημοσίευση οποιοδήποτε παράνομου ή προσβλητικού προϊόντος, προϊόν πειρατείας που δεν είναι σύμφωνο με το Ελληνικό δίκαιο.

  16. Η δημοσίευση των αγγελιών θα πρέπει να γίνονται αυστηρά στην ανάλογη κατηγορία. Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης, το TechLeaders έχει το δικαίωμα μετακίνησης της στην εκάστοτε κατηγορία.

  17. Κάθε αγγελία θα πρέπει να δημοσιεύεται μία και μόνο φορά. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης επιθυμεί να αναρτήσει την ίδια αγγελία, θα πρέπει να διαγράψει την παλαιότερη πριν εισάγει τη νέα.

  18. Απαγορεύονται οι αγγελίες καθαρά για διαφημιστικούς σκοπούς.

X

Μη έγκυρη ενέργεια

Η αντιγραφή περιεχομένου δεν επιτρέπεται